Vejby-Tibirke Kirkekor

Vejby-Tibirke Kirkekor under ledelse af organist Vibeke Højlund øver hver torsdag fra kl. 19.30 til 21.30 i Konfirmandhuset, Kirkebakken 4 i Vejby.

Du behøver ikke at have korerfaring eller kunne læse noder, men du skal synge rent!
Repertoiret er verdslig og kirkelig, klassisk musik og vil spænde fra Palæstrina til Bellman.

Hvis du vil vide mere, så ring til Vibeke på 21 26 81 64 eller 21 22 46 08  - eller send en mail til vibekehojlund@hotmail.com