Dødsfald - Begravelse - Bisættelse

Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse.
Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt med præsten. En bedemand kan også være behjælpelig med indtastning af dødsanmeldelsen.


Vedr. valg af gravsted kontaktes graverne på tlf. 4870 5299 eller send mail til: graverkontoret@hotmail.com

KONTAKT

Kordegn
Gitte Nielsen
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
ml. kl. 9.00 og 13.00
Tlf.: 4870 6294
Mail: ghn@km.dk

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
Mail: up@km.dk
Mandag fri.

Sognepræst
Jeanne von Benzon

Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
Mail: jgvb@km.dk
Mandag fri.