Kirkebil

Man kan bestille kirkebil til gudstjenesterne mm i Vejby Kirke på Graverkontoret telefon 4870 5299 senest to dage før, fredag senest kl. 13.00.

Kordegn
Gitte Nielsen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag
ml. kl. 9.00 og 13.00
Tlf.: 4870 6294
Mail: ghn@km.dk

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
Mail: up@km.dk
Mandag fri.

Sognepræst
Jeanne von Benzon

Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
Mail: jgvb@km.dk
Mandag fri.