Vejby kirkes historie

Vejby Kirke er i sin oprindelige skikkelse bygget ca 1100 som en stormandskirke i angelsaksisk-normannisk stil. 

Det oprindelige tårn, hvis inderste del er skibets nuværende vestligste fag, har haft et herskabsgalleri hvilende på en midtersøjle med to buer. En rest heraf aner man indvendig i skibet over for indgangen til våbenhuset. Dette oprindelige tårn er tidligt blevet delvist nedrevet, og skibets tag er blevet ført hen over den underste tilbageblevne del af tårnet, således at enhver mindelse om dette tårn er forsvundet fra kirkens ydre, men spor heraf tydeligt ses i kirkens indre. Bygningsmaterialet er sandsten, vistnok fra Hälsingborg-egnen. Som noget enestående i dansk kirkearkitektur er skibets mur indvendig og udvendig forsynet med en fremspringende 'kordon' gesims, som ikke findes på skibets senere østforlængelse, undtagen delvis på dennes nordside, formodentlig stammende fra materialer fra det oprindelige kor og den oprindelige apsis, som blev nedbrudt, da kirken forlængedes mod øst. Denne forlængelse fandt sted omkring år 1500, og midlerne hertil menes at stamme fra de mange offergaver, som valfarende til Helene Kilde og Grav lagde i kirkeblokken i Tisvilde, og som skulle fordeles mellem de syv kirkesogne, som nu udgør Helsinge Kommune. Ved restaureringen i årene 1969-70 fandt man spor af det oprindelige kor, ligesom man fandt fundamenter til to sidealtre, som har været placeret ved overgangen fra det oprindelige skib til det oprindelige kor, ligesom man iøvrigt fandt det fundament, hvorpå ovennævnte midtersøjle i herskabsgalleriet har stået. 

Det nuværende tårn er sandsynligvis kirkens yngste middelalderlige tilbygning. Den er skalmuret og på sydsiden forsynet med et trappehus, der formodentlig er en senere tilføjelse.Våbenhuset på kirkens sydside er fra 1759 og afløste da et ældre våbenhus med højere rejsning. Fra våbenhuset fører en smuk og sjælden indgangsportal ind i selve kirken. Denne indgang har været benyttet indtil der i 1910 blev åbnet en anden indgang gennem tårnet.