Vejby Kirke er en gammel kirke fra omk. 1100 - opført som en romansk stormandskirke af skånsksandsten i engelsk-normannisk stil og med herskabspulpitur i tårnet, hvis underdel nu står som en del af det lange skib.
Som noget enestående i dansk kirkearkitektur er skibets mur indvendig og udvendig forsynet med en fremspringende 'kordon' gesims, som ikke findes på skibets senere østforlængelse, undtagen delvis på nordsiden, formodentlig stammende fra materialer fra det oprindelige kor og den oprindelige apsis, som blev nedbrudt, da kirken blev forlænget mod øst. Denne forlængelse fandt sted omkring år 1500, og midlerne hertil menes at stamme fra de mange offergaver, som valfarende til Helene Kilde og Grav lagde i kirkeblokken i Tisvilde, og som skulle fordeles mellem de syv kirkesogne, som udgjorde den tidligere Helsinge Kommune.