Fødsel


Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.

Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk besked om denne faderskabssag. 

Kordegn
Gitte Nielsen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag
ml. kl. 9.00 og 13.00
Tlf.: 4870 6294
Mail: ghn@km.dk

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
Mail: up@km.dk
Mandag fri.

Sognepræst
Jeanne von Benzon

Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
Mail: jgvb@km.dk
Mandag fri.